– Jak se stát dulou –

Mezi mnoha organizacemi sdružujícími duly a poskytovateli kurzů pro duly ve světě se už delší dobu vede diskuze na téma, jak dlouho by měl trvat kvalitní výcvik duly. Toto dilema má jednoduchou odpověď: celý život!

 

KDO JE DULA

Kdokoli se může označit za dulu a mnoho žen začne dělat práci duly neformálně, „pouhou“ podporou přátel a rodiny ještě předtím, než podstoupí jakoukoli přípravu. Nicméně my si myslíme, že je pro duly velmi užitečné absolvovat kurz, který zahrnuje nejen nastudování témat, pojmů a možných situací, ale i jejich reflexi a sdílení dojmů z různých okruhů práce duly. AmmaDula Akademie pracuje podle Základní učební osnovy převzaté z britského vzdělávání dul.

 

ZÁKLADNÍ PŘÍPRAVA PRO DULY

O našem kurzu mnohem raději mluvíme jako o Základní přípravě pro duly, než jako o školení. To proto, že slovo „školení“ bohužel vyvolává mylný dojem, že k tomu, aby se žena stala dulou, stačí projít kurzem, díky němuž automaticky získá veškeré dovednosti a instinkty, které jsou pro práci duly potřeba. To samozřejmě není možné. Vědomostí, situací a zkušeností, které musí dula získat, je tolik, že se zkrátka nedají vměstnat do jednoho, byť sebedelšího kurzu. Nikdy nebudete „hotová“ dula. Je třeba přijmout fakt, že Vás na této cestě čeká celoživotní vzdělávání. Žádný porod není jako jiný, ke každému byste měla přistupovat jako k úplně prvnímu, kterého se účastníte. Od AmmaDula Akademie získáte základní informace a kontinuální podporu.

 

ROZHODOVÁNÍ SE, ZDA SE STÁT DULOU

Při rozhodování, zda se skutečně stát dulou, je nutné zvážit mnohem více aspektů než jen to, který kurz absolvujete. Věříme, že někdo s touhou podporovat ženy a rodiny v době porodu, by měl podstoupit sérii sebepoznávací a sebereflektivní terapie se zaměřením na vlastní zážitky a zkušenosti. Naše absolventky jsou tedy vybízeny k tomu, aby prošly sérií sezení s vybraným terapeutem (Celkem 5 terapeutických sezení. Alespoň 3 sezení u terapeuta Somatic Experiencing nebo psychoterapeuta a dvě různé další formy terapie dle vlastního výběru. Těchto 5 sezení není zahrnuto v ceně kurzu – předpokládáme, že vydělané peníze za doprovody před certifikací, budou dulou zčásti na tato sezení použity.).

 

BÝT NA CESTĚ

Být dulou znamená být na cestě. Při putování po této cestě se dula často setkává s dalšími cestovateli (jinými dulami, rodinami, které podporuje, poskytovateli péče). Při setkání se od sebe všichni vzájemně mohou něco naučit a pak pokračovat dál každý svou vlastní cestou. Věříme, že role duly je spíše při těchto setkáních „být“ než „konat“. Podporovat, naslouchat, objevovat, sdílet. Při takovém nasávání emocí a prožitků je však nesmírně důležité mít neustálý přístup k sebereflexi a sdílení. Bez otevřené mysli a touhy se dál vzdělávat a růst je nemožné být tu jako podpora a silný pilíř pro ostatní. A právě proto je tu AmmaDula jako platforma vzdělávání, podpory a inspirace.

 

PROCES UZNÁNÍ DULY

Absolventky AmmaDula Akademie prochází po kurzu procesem „Uznání duly“, aby dosáhly na svou certifikaci. Po absolvování kurzu úzce spolupracují se svou mentorkou na reflexi a dokumentaci svých doprovodů k porodům. Tento proces zahrnuje doprovod k alespoň čtyřem porodům, neměl by trvat méně než 6 měsíců a déle než 2 roky. Součástí období před samotnou certifikací je pak nutná i výše zmíněná vlastní psychohygiena absolventky.