– Naše filozofie –

AmmaDula je společenství založené pro vzdělávání, podporu a inspiraci dul. Věříme, že všechny ženy by měly mít možnost stát se dulou, stejně tak jako by každá žena měla mít přístup k péči a službám duly. V minulosti to byly spíše sestry, matky, babičky nebo třeba tety, kdo pomáhal nastávající matce na její cestě. Tyto ženy neprošly žádným výcvikem, ale měly dostatek životních zkušeností, aby mohly nabídnout potřebnou podporu. Stejně tak i podpora každé duly je jedinečná – vychází přímo z jejího srdce a moudrosti a bude se vždy lišit od podpory jiné duly.

 

Teoreticky může každá žena, ať už prošla výcvikem nebo ne, poskytnout ženě péči v těhotenství, v průběhu porodu i po něm. To, jak dobře takovou podporu zvládne, záleží jen a pouze na její osobní vyzrálosti, vědomostech a jejím jedinečném pohledu na těhotenství, porod a mateřství. Základním pracovním nástrojem, kterým dula disponuje, je ona sama!

 

Práce a přítomnost duly je pro ženu nejdůležitější těsně před, v průběhu a bezprostředně po porodu. To je pro matku nejkřehčí období, kdy by jí pouhá přítomnost duly měla navodit pocit bezpečí. Ačkoli uznáváme, že pro dulu může být snazší, pokud sama prožila klíčové milníky zrození, kojení a výchovy dítěte, zároveň si uvědomujeme, že jsou i ženy, které mohou poskytnout úžasnou podporu a péči i bez těchto zkušeností. Hlavní je nakonec vždy pouze to, jaký vztah mezi matkou/rodinou a její dulou vznikne. Matka by měla mít vždy možnost vybírat si a najít si ke spolupráci dulu, se kterou se bude cítit pohodlně.

Věříme, že role duly je spíše než v konání ve vědomé přítomnosti. Má podporovat, naslouchat, objevovat, sdílet. To vše jsou věci a dovednosti, které nejdou „natrénovat, vyškolit“. O našem kurzu proto raději mluvíme jako o Základní přípravě pro duly, než jako o školení. Nikdy nebudete „hotová“ dula. Je třeba přijmout fakt, že Vás na této cestě čeká celoživotní vzdělávání. Žádný porod není jako jiný, ke každému byste měla přistupovat jako k úplně prvnímu, kterého se účastníte. Od AmmaDula Akademie získáte základní informace a kontinuální podporu. Je nesmírně důležité mít neustálý přístup k sebereflexi a sdílení. Bez otevřené mysli a touhy se dál vzdělávat a růst je nemožné být tu jako podpora a silný pilíř pro ostatní. A právě proto je tu AmmaDula jako platforma vzdělávání, podpory a inspirace.

 

Jakkoli může být zpětná vazba od klientky „Bez tebe bych to nezvládla!“ lichotivá, v žádném případě by neměla být cílem duly. Tím by vždy mělo být spíš „Pomohla jsi mi, abych to zvládla sama a po svém.“

 

Musíme mít neustále na paměti, že jsme tu proto, abychom ženě poskytly bezpečí a ochranu jejích emocí a vzpomínek spojených s těhotenstvím, porodem a s počátky mateřství. Dula není žádný „trenér“, není tu od ukazování správné či jediné možné cesty. Neříká ženám, co mají nebo nemají dělat, ať už v průběhu porodu nebo po něm. Nebere ženám jejich kompetence. Praktické vědomosti a schopnosti (aromaterapie, rebozo, masáž apod.) musí dula používat moudře a pouze za účelem poskytnutí bezpečného prostředí a dodání síly klientce.

Role duly bývá často popisována jako “mothering the mother”, volně přeloženo jako „mateřská péče o matku“. Žena dulu zaměstnává především proto, aby jí dula naslouchala, podporovala a naplňovala její potřeby. Dula u porodu není proto, aby nahradila nebo z procesu porodu dokonce úplně vyloučila otce, partnera nebo jiného člena rodiny, ani aby jakkoli narušovala jejich vztahy. Vše, co dula dělá, je vždy řízeno její citlivostí a bezpodmínečnou láskou, nikdy egem.

 

Dula nedává žádná zdravotní doporučení, ale měla by být dobře obeznámena s fyziologií porodu a poporodního období.

 

Musí být schopna poskytnout ženě podporu a seznámit ji s různými možnostmi při řešení situací, které mohou u porodu a v šestinedělí nastat. Zásadní je uvědomění si rozdílu mezi předáváním rady a poskytováním podpory!

Členky AmmaDula Akademie přicházejí na cestu duly z nejrůznějších směrů, nesou velmi odlišné životní příběhy. Všechny jsou oddané své práci. Nechceme, aby duly přidávaly další vrstvu „profesionalismu“ do už tak přeplněného systému péče o těhotné a rodící ženy nebo čerstvé mladé rodiny. Dula má podle nás v systému péče zastupovat bezpodmínečnou důvěru v matku, její přání a rozhodnutí. Má ženě i celé rodině poskytovat kontinuální a oddanou podporu. Kolik je na světě lidí, tolik je tu různých dul.

Vskutku, neexistuje typická dula. Nicméně rozhodně doufáme, že jako klienti najdete právě tu „svou“ dulu se srdcem na pravém místě. Dulu, pro kterou je výsadou sdílet onen „každodenní zázrak“ zrození a času, který jej obklopuje.