– Najděte si svou dulu –

Najděte tu pravou dulu právě pro Vás! Vy a Vaše dula byste si měly opravdu “sednout”. Je vždy dobré sejít se alespoň se dvěma až třemi dulami a vybrat si tu, se kterou se cítíte nejlépe, nejbezpečněji a nejvíc uvolnění. Hodně štěstí!

KDO JE DULA

Dula poskytuje nepřetržitou podporu celé rodině v průběhu těhotenství, porodu a raných dnů rodičovství. Dula plní roli, kterou nové matky a rodiny vždy potřebovaly, je tu, aby poslouchala, dala důvěru a nesoudila. Svou flexibilní, praktickou a emocionální podporu poskytují duly AmmaDula Akademie v domovech žen i v nemocnicích po celé České republice. Naše duly jsou obvykle zkušené ženy, které dokončily základní školení AmmaDula Akademie. Neposkytují žádné lékařské konzultace, nejsou trénovanými zdravotníky. Většina dul je přímo zaměstnána svými klienty. Pracují se širokou škálou žen a rodin z různých komunit a s různými potřebami, a plánujících rozdílné způsoby zrození jejich dětí. Před novými rodiči stojí pestrá paleta možností a my věříme, že tam někde venku je dula pro každou ženu.

VÝHODY DULY U PORODU

Přestože duly nejsou u porodu proto, aby jakkoli měnily jeho průběh nebo přímo ovlivňovaly výsledek, stále rostou důkazy, že mít u porodu dulu přináší řadu hmatatelných výhod. Za všechny jmenujme snížení intervencí (zásahů) do porodu, zkrácení doby porodu a lepšího stavu dětí po narození (viz. Studie). Jakkoli je tento výzkum důležitý a výsledky lichotivé, nejdůležitější je fakt, který je méně hmatatelný a vědecky neměřitelný – důležitost a prospěch toho, že má žena a rodina u porodu někoho, kdo tu není, aby je soudil, kdo je bezvýhradně podporuje a věří jim během události, která jim změní život a kterou si většina žen pamatuje a vyhodnocuje po celý život.

Připravili jsme pro Vás mapu dul,
která Vám pomůže při jejich hledání.

PŘEJÍT NA MAPU DUL

Jste již certifikovanou dulou jiné organizace
a chcete se stát součástí našeho dynamického týmu?
Staňte se spřátelenou dulou!

Stát se spřátelenou dulou

– Co duly dělají –

PODPORUJÍ ŽENY A RODINY

Duly podporují ženy a rodiny u celé škály situací, které mohou u porodu nastat. Služby jednotlivých dul se od sebe vzájemně velmi liší i v závislosti na různých potřebách klientů, se kterými pracují. Duly nejsou zdravotně školený personál, a tudíž nedávají žádné lékařské rady. Ženu nijak nevyšetřují ani nedávají jakákoli medicínská doporučení. Jsou tu proto, aby ženám pomohly najít pravdivé, kvalitní a všestranné informace potřebné k tomu, aby žena mohla dělat informovaná rozhodnutí související s jejím těhotenstvím, porodem a mateřstvím.

PORODNÍ DULA

Porodní duly poskytují ženám a párům nepřetržitou podporu před, u porodu i bezprostředně po něm. Poporodní duly pak poskytují časově velmi flexibilní, praktickou a emocionální podporu novým matkám a rodinám v jejich vlastních domácnostech. Některé duly spojují ve své práci obě role – porodní i poporodní péče. V rámci základního kurzu AmmaDula Akademie dostanou naše duly stěžejní informace pro práci poporodní duly (rozpoznání zdravotních potíží novopečené matky, včetně psychických, odhalení potíží s kojením a nutnosti přivolat laktační poradkyni apod.).

VÍCE O TOM, CO DULY DĚLAJÍ

– Kolik duly stojí –

Většina dul registrovaných společností AmmaDula Akademie jsou osoby samostatně výdělečně činné a klienti je přímo platí na základě uzavřené dohody nebo smlouvy. Poplatky za práci duly se liší v závislosti na oblasti, v níž pracují, na úrovni jejích zkušeností, na tom, co zahrnují do poplatků a co považují za svou službu.

– Orientační ceník –

Níže uvedené podrobnosti se týkají soukromé rezervace duly a zaplacení standardního poplatku. Mnoho dul má určitou flexibilitu ohledně svých poplatků a způsobu jejich placení, takže pokud hledáte dulu, ale nemůžete si dovolit platit její služby, zkuste si promluvit s Vaší místní dulou, jestli může pomoci. Můžete se například dohodnout na splátkovém kalendáři apod.

DULA ABSOLVENTKA

Čerstvě proškolená dula, která sbírá zkušenosti s doprovodem k porodům a zatím nedokončila svou certifikaci. Dula absolventka zpravidla účtuje pevnou sazbu za “Balíček podpory duly”. Částka za balíček by se měla pohybovat mezi 3.000 – 6.000 Kč. To, co tento balíček zahrnuje, se bude lišit dula od duly.

UZNÁVANÁ DULA

Uznávaná dula prošla kompletním výcvikem a certifikací u AmmaDula Akademie. V závislosti na oblasti, v níž pracuje, na úrovni jejích zkušeností a na tom, co zahrnuje v poplatku za “porodní balíček”, se cena za její služby bude pohybovat v rozmezí 8.000 – 15.000 Kč.

PLATBA ZÁLOHY

Většina dul, včetně dul absolventek, bere od klientů zálohu při rezervaci duly k porodu a podepsání dohody nebo smlouvy. Zbytek ceny za “Porodní balíček” se doplácí v den, kdy dula nastupuje pohotovost k porodu, tedy zpravidla na začátku 38tt. Případné další výlohy duly např. za cestovné k porodu či parkovné se účtují po porodu.

– Studie –

Zde najdete studie zabývající se výzkumem podpory dul a jejich pozitivním přínosu k výsledku porodu.

VÍCE O STUDIÍCH

Nový termín kurzu pro duly pro rok 2019

Přihlásit se na kurz