– Naše zásady –

DŮVĚRNOST A SOUKROMÍ

Uvědomujeme si, že když rodiče zaměstnávají dulu, mohou s ní diskutovat nebo před ní zveřejnit osobní informace. Tyto informace musí být vždy důvěrně zachovány. To znamená, že jakékoli informace poskytnuté klientem nebo v souvislosti s klientem nesmí být bez výslovného svolení dané osoby předány přímo ani nepřímo nikomu jinému, s výjimkou situací, kdy je to zákonně vyžádáno.

Obecné informace mohou být sdíleny s jinými dulami v rámci sítě AmmaDula Akademie, ale vždy v anonymní podobě pouze za účelem podpory, mentorování nebo školení.

Jakákoli reklama nebo zpráva o práci vykonané pod záštitou AmmaDula Akademie by neměla zveřejňovat informace, které by mohly identifikovat jednotlivého klienta nebo dulu bez jejich výslovného svolení. Jakékoli důvěrné informace by měly být uloženy a/nebo zničeny odpovídajícím způsobem.

 

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

AmmaDula Akademie se zavazuje zajistit a prosazovat rovnost, rozmanitost a začlenění. Naší snahou je odstranění diskriminace pro všechny žadatele, vedoucí kurzu, členy komunity ADA a také klienty nabízených služeb našich dul. Naším cílem je, aby s každým bylo zacházeno spravedlivě, otevřeně, laskavě, upřímně a důstojně, a snažíme se respektovat a oceňovat rozdíly bez ohledu na:

 • Věk
 • Mentální nebo fyzické postižení
 • Rasu nebo rasovou skupinu (včetně barvy, národnosti a etnického či národního původu)
 • Náboženství, přesvědčení nebo nedostatek náboženství/přesvědčení
 • Pohlaví (včetně rodinného stavu, přeřazení pohlaví, těhotenství, mateřství, kojících matek a otcovství nebo bezdětnosti)
 • Sexuální orientace (včetně statusu občanského partnerství)

Od účastníků kurzu AmmaDula Akademie se očekává, že budou tuto politiku aktivně provádět.

AmmaDula Akademie klade důraz na to, aby bylo se všemi dulami a klienty služeb duly zacházeno důstojně a s respektem.

Naše duly poskytují potřebné informace a podporu ženám a rodinám tak, aby jim bylo umožněno informovaně se rozhodovat.

Každá osoba, která svým chováním diskriminuje nebo obtěžuje ostatní členy, může být požádána o odchod z kurzu AmmaDula Akademie.

 

NÁŠ ZÁVAZEK

Chceme vytvořit prostředí, ve kterém jsou uznávány a oceňovány individuální rozdíly a přínosy všech lektorů kurzů a dul AmmaDula Akademie.

 • Každý má právo na prostředí, které podporuje důstojnost a úctu ke všem. Žádná forma zastrašování, šikanování nebo obtěžování nebude tolerována v žádné skupině ADA, ať už osobně nebo online.
 • ADA kurzy jsou otevřeny pro všechny, bez ohledu na věk, sexualitu nebo pohlaví.
 • Rovnost na pracovišti je dobrá správní praxe a dává zdravý obchodní smysl.
 • Zavazujeme se k pravidelným plánovaným kontrolám všech našich postupů, abychom zajistili poctivost a vítanou zpětnou vazbu.
 • Porušení našich zásad bude považováno za pochybení a mohlo by vést k disciplinárnímu řízení.
 • Tyto zásady jsou plně podporovány a odsouhlaseny všemi lektory kurzů ADA.

Naše duly představují rozmanitost věku, rasy, náboženství, kultury, jazyka, zdravotního postižení, rodinného stavu, vzdělání a názoru. Stejně tak členové naší sítě nebudou diskriminovat, ale nabídnou své služby duly každé ženě, bez ohledu na tyto typy rozdílů.

Usilujeme o zacházení s našimi členy spravedlivě a s úctou. Stejně tak členové naší sítě vykazují stejnou spravedlivost a respekt vůči svým klientům.