– Kodex chování –

DULA AMMADULA AKADEMIE

 • Nabízí matce a/nebo rodičům praktickou a emocionální podporu, ale nenabízí rady a řešení. Podporuje je ve vlastním rozhodnutí.
 • Členové AmmaDula Akademie si uvědomují, že volba žen je platná a že žena převezme zodpovědnost za způsob porodu, rodičovství nebo způsob stravování, který považuje pro sebe a své dítě za správné.
 • Je zodpovědná za sebe, musí pracovat v rámci zákona a v rámci etického kodexu a pokynů AmmaDula Akademie.
 • Usiluje o udržení co nejvyšší úrovně péče a podpory, snaží se být citlivá, pečující, empatická, nesoudící, informativní, flexibilní, spolehlivá, dobře organizovaná, praktická a chránící životní prostředí matky a rodiny.
 • Neprovádí klinické, porodní nebo zdravotní úkony, nediagnostikuje zdravotní potíže nebo nenabízí lékařskou pomoc, ve chvílích, kdy pracuje jako dula, i pokud by byla vyškolena jako zdravotnický pracovník.
 • Odkazuje klienty k dalším vhodným zdrojům/odborníkům, pokud mají klienti potřebu přesahující rámec role duly. Každá dula může nabízet i další služby nebo terapie, avšak musí být jasně uvedeno, že jde o samostatné role, které nejsou v kompetenci duly. Informace o tom, jak jsou další její činnosti regulovány a pojištěny, by měly být případně poskytnuty.
 • Vždy přesně reprezentuje své dulí vzdělání a zkušenosti a neuvádí v omyl jiné duly, klienty nebo jiné porodní profesionály.
 • Je upřímná a projevuje neustálou integritu a respekt vůči svým klientům, dulím kolegům a dalším odborníkům.
 • Nediskutuje o osobních a důvěrných informacích, které byly poskytnuty klienty v průběhu poskytnutí služby duly, bez výslovného svolení těchto klientů, s výjimkou situací uvedených v dokumentu „Naše zásady“ .
 • Uvědomuje si doporučení uchovávat záznamy o podpoře svých klientů před porodem, při porodu nebo postnatálním období.
 • Je si vědoma doporučení uzavřít smlouvu se svými klienty.
 • Usiluje o rozvíjení a udržování pozitivních pracovních vztahů v komunitě dul a poskytovatelů porodních služeb. Sleduje sociální sítě AmmaDula Akademie.
 • Zodpovídá za udržování a rozšiřování svých dovedností a vzdělání, včetně účasti na kurzech, konferencích, seminářích a přednáškách, které nabízí AmmaDula Akademie a další příslušné organizace.
 • Uvědomuje si nutnost pravidelných a kontinuálních supervizí.
 • Usiluje o účast na setkáních AmmaDula Akademie jak to umožňují její plány a další závazky. Má za úkol bránit poškození dobrého jména a pověsti členek AmmaDula Akademie.
 • Uvědomuje si, že zatímco AmmaDula Akademie je schopna poskytnout emocionální podporu svým členům, není schopna poskytnout jim právní ochranu.