Amma je žena, která udělá doslova cokoli pro své děti, vnoučata a blízké. Je to někdo, koho nelze nikdy nahradit. Někdo, kdo se nikdy nevzdává a bude za vámi stát v každé situaci. Je to ta nejsilnější osoba, kterou kdy potkáte a pokud se bojíte nebo jste nemocní, pouhá přítomnost Ammy všechny Vaše strachy zažene. Zejména můžete u Ammy očekávat nepodmíněnou lásku a podporu.

Postup certifikace

AmmaDula Akademie přináší do českého prostředí britský koncept vzdělávání dul. Ten je založen na větší samostatnosti, čímž klade na adeptky mnohem vyšší nároky. Zahajuje jej Přípravný modul, na který mají studentky zhruba 3 měsíce, kdy pracují na vypracování zadaných úkolů a esejí. Následuje osobní týdenní setkání a Závěrečný modul, opět vyplněný velkým množstvím individuální práce. Po jeho uspokojivém vyplnění duly přistupují k absolvování doprovodů, které jsou pod úzkým vedením mentorek. Souběžně se dále vzdělávají pomocí webinářů a absolvují povinná psychoterapeutická sezení. To proto, abychom se ujistily, že nejsou jen na vysoké kvalitativní úrovni po stránce vzdělání, ale že se i jejich osobní psychohygiena stane běžnou součástí jejich praxe. Porody nutné k certifikaci se vyhodnocují nejen z pohledu dané studentky, ale také ze zpětných vazeb rodičů, které posílají přímo mentorkám – díky tomu mají mentorky možnost včas odhalit a upozornit klientku na případné přehmaty.

Proč jsme založily novou akademii na vzdělávání dul

Tato otázka nám byla po otevření AmmaDula Akademie kladena velmi často. Vlastně stále visí ve vzduchu. Máme přece zavedené organizace ČAD a ČD. Vyvstaly také obavy, že naše duly budou jakési rychlokvašky, které si budou po pouhém šestidenním setkání nárokovat roli duly. Jak je patrné z vysvětlení postupu certifikace výše, to vskutku není pravda. Velmi si vážíme práce, kterou v České republice odvedly zavedené organizace. Nicméně nejen ze zkušeností z Anglie, ale i z pozorování zde nám bylo zřejmé, že dul je zoufale málo. Tato profese je velmi náročná a nevyzpytatelná a aktivně pracujících dul je po dvou až pěti letech od konce studia pouhý zlomek. Vzhledem k faktu, že v ČR se v roce 2016 narodilo téměř 113 000 dětí (údaje za rok 2017 zatím nejsou k dispozici) a zájem o doprovod duly stále stoupá, je třeba zajistit, aby rodiče měly z čeho vybírat. V ideálním případě by se rodiče měli setkat alespoň se třemi dulami, než najdou tu, která jim naprosto a bez výhrad „sedne“ a plně je podpoří v jejich kompetencích. To v současné době, zejména v okrajových částech republiky, není absolutně možné. My bychom si přály, aby každá rodina nalezla právě tu svou ideální dulu, protože věříme, že přesně taková dula tam někde pro ně je.

Co se dělo,…

V listopadu loňského roku proběhlo první šestidenní setkání s našimi studentkami. Ty přijely z mnoha koutů republiky, ačkoli největší zastoupení měla Praha a Středočeský kraj. AmmaDuly ale najdete i v Českém Těšíně, Havířově, Frenštátě a tři pracují také v Brně! Celé setkání se neslo v naprosto skvělé atmosféře, včetně jednoho dne věnovaného základním informacím o kojení pod vedením laktační poradkyně Katy Šrubařové, které považujeme pro práci duly za nepostradatelné. Z našich dul tak samozřejmě nejsou laktační poradkyně, ale mají dostatek informací, aby včas rozpoznaly případné potíže, se kterými se jejich klientky mohou setkat, a přivolaly odbornou pomoc.

…co se děje…

Na náš web připravujeme lokátor dul, jehož součástí bude i krátká dulagrafie a odkaz na webové stránky konkrétní duly. Chceme, aby bylo pro klienty co nejsnazší se se svou podpůrnou osobou spojit. Do budoucna bychom tento lokátor rády nabídly i dulám mimo AmmaDula akademii, které budou mít o umístění na náš web zájem.

Rozhodly jsme se obohatit vzdělání našich dul o hlubší informace z několika oborů. Proto mají na tento a několik dalších týdnů naplánované online webináře například s Mudr. Jitkou Blábolilovou na téma početí a plodnost, s Věrou Jedličkovou na téma Informovaných souhlasů a několik dalších.

Naše duly už úspěšně prošly všemi fázemi teoretické přípravy a v současné době hledají a doprovázejí své první klienty. Minimální počet porodů potřebných k certifikaci je čtyři, nicméně požadujeme, aby tyto porody byly různorodé. To znamená, že nelze získat certifikaci pouze po čtyřech domácích porodech. Požadujeme, aby dula zažila například doprovod ženy, která chce zkusit přirozený porod po předchozím císařském řezu (VBAC), porod dvojčat apod. Každý porod je samozřejmě jiný a nikdy nebude možné naše duly připravit na všechny možné situace. Je ale třeba, aby využily bezpečného podpůrného prostředí mentorovaných dul AmmaDula Akademie právě k tomu, aby se setkaly s co nejširší škálou výzev a situací.

AmmaDuly také v současné době postupně absolvují návštěvy porodnic ve svém okolí, kam se chodí představit a domlouvat na možnostech další spolupráce. Tyto návštěvy zvládají naprosto profesionálně i v ne příliš přívětivých porodnicích a my jsme na ně velice hrdé. Jen a pouze tyto snahy o oboustrannou komunikaci totiž mohou rodinám zajistit klidné a bezpečné prostředí k porodu.

…a co se dít bude.

Souběžně s podporou našich stávajících dul studentek už pomalu vzhlížíme i k dalšímu ročníku. Ten vypukne už v dubnu Přípravným modulem a společné týdenní setkání pak proběhne v červenci 2018. Na tento kurz jsou už volná jen 3 místa! Tato důvěra nás neskonale těší a zavazuje. Máme v hlavě velkou spoustu nápadů a o všechny se s vámi již brzy podělíme! Těšíme se na další práci a hlavně na množství spokojených rodin. Protože nakonec jsou to právě šťastné rodiny a děti, proč se všechna tato práce děje.