Máte pocit, že jste o nás dlouho neslyšeli? To proto, že jsme opravdu intenzivně pracovaly. Otevíráme dveře novým mentorkám a vypisujeme už druhý kurz v roce 2019!

Stejně jako by si dula měla se svými klienty naprosto a bezvýhradně sednout, i spolupráce duly studentky a její mentorky by měla být na stejné vlně. Jsme si toho vědomy a chceme dát našim novým studentkám širší možnost výběru mentorek. Proto vypisujeme výběrové řízení pro zkušené duly, které chtějí podporovat nové kolegyně na jejich cestě.

Přihlašování k výběrovému řízení pro nové mentorky je otevřené do konce května 2019. V prvním týdnu v červnu proběhnou online pohovory se zakladatelkami AmmaDula Akademie a pokud budete vybrána, bude Váš profil umístěn na naší Mapě mentorek. První studentky, které budete podporovat, budou ty, které projdou základním školením (Přípravný modul, setkání, Závěrečný modul), započínajícím v srpnu tohoto roku. S aktivním mentorováním proto můžete počítat zhruba od ledna 2020. Honorář za podporu jedné duly je 1000,- Kč bez DPH za každý uzavřený doprovod k mentorovanému porodu. Odměna bude hrazena přímo dulou studentkou na základě mentorkou vystavené faktury.

Studentky si svou mentorku vyberou přes naši mapu mentorek a kontaktují ji. Ověří, že jim může mentoring zajistit, a dohodnou se na spolupráci. Mentorka bude svým dulám studentkám k dispozici pro konzultace a zejména s nimi provede zhodnocení každého porodu. Konzultace mohou probíhat telefonicky, přes SMS nebo zprávami po internetu, zhodnocení porodu bude probíhat prostřednictvím online videohovoru.

Podmínkou pro přijetí do týmu mentorek je certifikace od některé z dulích organizací v ČR či zahraničí a zkušenost s doprovázením v pozici duly u alespoň 50 porodů. Mentorka musí být členkou AmmaDula a dodržovat tak KodexZásady AmmaDula Akademie.

A teď více k novému kurzu a nově zavedenému výběrovému řízení  pro duly studentky!

Po delší úvaze jsme se rozhodly zařadit do našeho systému vzdělávání také výběrové řízení pro duly studentky. První tři roky jsme toto opatření u AmmaDula Akademie neměly. Měly jsme za to, že každý může být dulou a pouhá touha toto povolání vykonávat je sama o sobě dostatečnou kvalifikací k tomu, do školení nastoupit.

Po několika zkušenostech jsme ale došly k závěru, že se potřebujeme ujistit, že všechny zájemkyně dobře chápou náš systém vzdělávání a také, že souzní s Našimi zásadamiEtickým kodexem. Proto vždy před započetím kurzu proběhne online setkání a výběrové řízení mezi zájemkyněmi o studium. Z toho je vidět, že i AmmaDula Akademie ráda a flexibilně roste a vyvíjí se. I my se stále učíme. Více informací o nových podmínkách, systému přihlašování a výběrovém řízení hledejte zde.

Nový kurz započne už v 28.srpna 2019, na společné setkání se pak můžete těšit 28.listopadu-3.prosince. My se na Vás těšíme moc!

S láskou Vaše